Proč to děláme

Dětská skupina Naše školička je podpořena v rámci projektu „Naše školička III“, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016575 .

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost)

Díky pružnému nastavení docházky a vstřícnému přístupu umožňujeme rodičům návrat na trh práce. Ať už se vracíte do zaměstnání, hledáte si novou práci nebo rozjíždíte své podnikání, můžete se spolehnout, že to nejcennější ve vašem životě je u nás obklopeno láskou a bezpečím.

Dětská skupina NAŠE ŠKOLIČKA poskytuje v rámci předškolního vzdělávání podnětné a tvůrčí prostředí pro rozvoj dětské fantazie, intelektu a touhy poznávat svět. Malá skupinka dětí nám dává mnohem větší možnosti individuálního přístupu, porozumění a důvěry.

Ve spolku Naše místo z. s. máme jedno důležité poslání - vytvářet bezpečný a podnětný prostor pro rodiče a jejich děti. Důležitá je pro nás rovnováha pracovního a rodinného života. Sami víme, jak je občas složité skloubit výchovu dětí s péčí o svou práci.

Naše motto: Pomáháme vám růst...