Školné

Školné platné od 1. 7. 2022

V naší školičce nabízíme 3 varianty školného dle věku dítěte:

Plná docházka:

Do 3 let (přesněji do 31. 8. po 3. narozeninách): 2800,-/měsíc

Děti starší 3 let: 3600,- / měsíc

Poloviční docházka:

Do 3 let (do 31. 8. po 3. narozeninách): 1400,-/měsíc

Děti starší 3 let: 1800,- / měsíc

Poloviční docházkou je míněno obsazení vyhrazených dnů v týdnu nebo např. sudý/lichý týden. Počet dní v tomto případě nepřekračuje 10 dní / měsíc.

Občasná docházka:

Dle aktuální kapacity lze domluvit i občasnou docházku, a to za 300,- / den.

Jako celodenní docházka se počítá pobyt dítěte v zařízení delší než 5 hodin, jako půlden pak 3 - 5 hodin. Péči kratší než 3 hodiny naše zařízení neumožňuje.

Rozdělení dle věku vyplývá z normativů stanovených MPSV.

Příchod i odchod dítěte je evidován elektronickým docházkovým systémem, měsíční přehled pak rodiče dostávají vytištěný k podpisu.

Stanovené školné je hrazeno na účet spolku Naše místo z. s. (IČ 02666162) vedený u FIO banky bankovním převodem.

Číslo účtu: 2100562245/2010

Variabilní symbol: bude sdělen při podpisu smlouvy mezi zřizovatelem a zákonnými zástupci dítěte

Termín pro platbu: předem, nejpozději 15. den v měsíci na následující měsíc.