O nás

Naším přáním je, aby se k nám děti těšily, aby braly školičku jako místo, které jim nabízí pocit bezpečí, jistoty a porozumění. Mezi své cíle stavíme na první místo rozvoj celé osobnosti dítěte a snahu vést jej ke zdravému životnímu stylu a uspokojení jeho tělesných a duševních potřeb.

Naše filozofie

Předškolní zařízení se stávají druhým místem po rodině, kde dítě tráví většinu času svého dne. Je to nejdůležitější období pro utváření hodnot, získávání správných návyků a způsobů chování, postojů a životního stylu. Právě proto je pro nás nezbytná úzká spolupráce a přímá komunikace mezi rodinou a předškolním zařízením, respektive jejími zaměstnanci. Nebojte se vždy na nás obrátit s jakýmkoliv problémem. Budeme se snažit najít společnou cestu a vyřešit vše ke spokojenosti obou stran.

Mnoho rodičů vzhlíží k alternativním směrům pedagogiky, snaží se vést a vychovávat své děti v souladu s filozofií, postupy a zásadami např. Montessori, Waldorf, Daltonská, vzdělávací program Začít spolu, projekt Zdravá školka aj., které se dnes těší vzrůstající oblibě. Od Naší školičky nečekejte „zaškatulkování“ - myslíme si, že v každém alternativním vzdělávání se nachází silné myšlenky, podněty a postupy, které dominují a mnohdy mají společného jmenovatele: individuální přístup, změna základního přístupu k osobnosti vychovávaného, netradiční metody, postupy a formy, spolupráce s rodinou a jiné.

Vnímáme výchovu jako záměrné, cílevědomé působení (je promýšleným a vytýčeným cílem – ideálem), které se projevuje všestrannýmformováním osobnosti (jde o harmonický rozvoj zahrnující duševní, kognitivní, fyzické stránky) a má adaptační (přizpůsobovací), anticipační (předvídavý) a permanentní charakter.

Velký důraz klademe na volnou hru dětí, která dle nejnovějších poznatků schází v běžných mateřských školách.

Toto a mnoho dalšího můžeme nabídnout v režimu dětské skupiny - Naše školička je místo, kde se setkává maximálně 12 dětí a k nim dvě dospělé pečující osoby.

„Cesta plná prožívání, poznávání, objevování, hry a smíchu."