Provozní řád

Pobyt v zařízení se řídí platným Provozním řádem. Aktuální znění najdete níže v příloze.

Provozní řád.pdf