Potvrzení o postavení na trhu práce

Tato dětská skupina vznikla v roce 2016 v rámci projektu „Podpora rodičů v Havířově“, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001927 podpořeného ESF.

I pro následné období 07/2018 - 06/2020 je provoz zařízení podpořen z prostředků ESF projektem „Naše školička II“, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008403.

Z toho důvodu monitorujeme postavení rodičů na trhu práce a vykazujeme podpořené osoby.

Pro status podpořené osoby je nutné, aby minimálně jeden z rodičů byl:

a) zaměstnanou osobou (vč. DPP a DPČ) - str. 1 přílohy

b) osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) - potvrzení vydává OSSZ

c) studentem či osobu rekvalifikující se - str. 2 přílohy

d) nezaměstnaný a aktivně si hledající zaměstnaní - str. 3 přílohy

Podle zařazení do výše uvedené skupiny se dokládá dané potvrzení. Z níže uvedené přílohy si prosím vytiskněte pouze stránku, která je aktuální pro vaši situaci. Vyplněnou a potvrzenou ji pak doručte do složky dítěte.