Školné

V naší školičce nabízíme 2 varianty školného:

Celodenní 900,-/měsíc

Docházka minimálně 3 dny v týdnu na více než 6 hodin.

Půldenní 500,-/měsíc

Docházka v rozsahu 3 - 5 hodin NEBO 1 - 2 dny v týdnu na více než 6 hodin.

Jako celodenní docházka se počítá pobyt dítěte v zařízení delší než 6 hodin, jako půlden pak 3 - 5 hodin. Péči kratší než 3 hodiny naše zařízení neumožňuje.

Příchod i odchod dítěte je evidován elektronickým docházkovým systémem, měsíční přehled pak rodiče dostávají vytištěný k podpisu.

Stanovené školné je hrazeno na účet spolku Naše místo z. s. (IČ 02666162) vedený u FIO banky bankovním převodem.

Číslo účtu: 2100562245/2010

Variabilní symbol: bude sdělen při podpisu smlouvy mezi zřizovatelem a zákonnými zástupci dítěte

Termín pro platbu: předem, nejpozději 15. den v měsíci na následující měsíc.