Zápis

Zápis dětí probíhá do naplnění kapacity zařízení.

Do naší školičky přijímáme děti od 1 roku až do předškolního věku.
Pokud máte zájem o umístění dítěte do naší dětské skupiny, začněte prosím vyplněním přihlášky dítěte a nastudováním informací ohledně docházky, školného atd. Po obdržení přihlášky se s vámi obratem spojíme pro potvrzení volného místa, doplnění detailů a tak dále, abychom pak mohli společně uzavřít Smlouvu, která bude obsahovat:

- místo a čas poskytování služby péče o dítě v zařízení
- výše úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení
- podmínky stravování dítěte, včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte
- ujednání o dodržování vnitřních pravidel
- ujednání o postupu při onemocnění dítěte
- způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy
- dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy

Na základě této smlouvy dochází dítě do školičky bez nutnosti další rezervace termínu. V případě nemoci či jiné nenadálé situace stačí zavolat. 

Vzhledem k tomu, že tato dětská skupina vznikla v rámci projektu na podporu zaměstnanosti rodičů, budeme od rodičů vyžadovat jednou za půl roku vyplněné doklady prokazující vazbu rodiče na trh práce. V případě poptávky převyšující kapacitu zařízení budou přednostně přijímány děti rodičů s vazbou na trh práce.